Wat kunnen we voor u doen?

Afspraken

Waarom op afspraak werken ?

De ervaring leert ons dat uw huisdier het beste te behandelen is in een rustige omgeving. Een gedwongen samenzijn met soortgenoten of andere diersoorten in de wachtzaal verhoogt het stressgevoel, wat niet bevorderlijk is voor het daarop volgend onderzoek bij de dierenarts. Door zoveel mogelijk op afspraak te werken, vermijden we deze onaangename contacten tussen verschillende dieren en kunnen we u tevens een betere en snellere service geven zonder lange wachttijden.

Huisbezoeken ?

Indien u niet naar de praktijk kan komen dan kan u steeds vragen voor een huisbezoek.
Houd er echter wel rekening mee dat we niet al ons materiaal kunnen meebrengen wanneer we op huisbezoek komen.
Voor een optimale diagnose en behandeling raden we dan ook sterk aan om indien mogelijk toch zelf naar de praktijk te komen. Een afspraak maken ? Voor het maken van een afspraak kan u ons best telefonisch contacteren via 0478 37 87 98.

Openingsuren

We proberen om zo flexibel mogelijk te zijn voor onze patiënten. Vindt u echter online geen geschikt moment voor een afspraak, dan contacteert u ons best even telefonisch. We doen dan graag het nodige om u alsnog verder te kunnen helpen.
We proberen om een 24/7 telefonische beschikbaarheid te voorzien voor spoedgevallen (ook ‘s nachts en tijdens het weekend), aarzel dus niet om ons te contacteren indien een dringend geval zich voordoet.

Spoedgevallen

Mocht er onverwachts iets ernstigs aan de hand zijn, aarzel dan niet ons te contacteren. We zijn steeds bereid u te helpen voor dringende gevallen. Daartoe proberen we om 24/24 telefonisch bereikbaar te zijn voor dringende gevallen. Kunnen wij u niet persoonlijk verder helpen dan kunnen we u steeds doorverwijzen naar de dierenarts van wacht.

Wachtdienst

Een aantal dierenartsen uit Lochristi, Lokeren, Kalken en Wetteren hebben zich verenigd in een soort wachtdienst waar men steeds terecht kan wanneer wij u door omstandigheden niet direct zelf verder kunnen helpen. De dierenarts van wacht maakt zijn bevindingen zo snel mogelijk over aan de behandelende dierenarts zodat het dossier van uw huisdier up-to-date blijft en een gepaste behandeling kan voortgezet worden. Het oproepnummer van de betreffende dierenarts wordt ingesproken op ons antwoordapparaat.

Preventie

Gezondheidsonderzoek

Jaarlijkse algemene gezondheidscontrole om vroegtijdig ziekte op te sporen of te voorkomen, evt. aangevuld met bloed- en urineonderzoek.

Vaccinatie

Preventie van besmettelijke ziekten d.m.v. periodieke enting. Eens in ons systeem ingebracht, wordt u automatisch verwittigd wanneer het tijd is voor een volgende vaccinatie.

Parasietcontrole

Ontworming, teken- en vlooienbestrijding.

Identificatie

Sinds enige tijd is de identificatie bij honden en katten verplicht. Hiervoor wordt een microchip onderhuids ingepland in de nek van uw huisdier. In de centrale database van DOGID of CATID worden hieraan uw contactgegevens gelinkt. In geval uw huisdier zou verloren lopen en gevonden worden, kunnen we u zo snel verwittigen.
Wij controleren dan ook geregeld de juistheid van deze gegevens wanneer u op consultatie komt.

Diagnostiek en behandeling

Wij zijn volledig uitgerust om zieke of gewonde dieren de zorgen te verstrekken die toelaten hun levenskwaliteit te verbeteren of te herstellen. Soms is echter gespecialiseerd onderzoek vereist zoals endoscopie, CT-scan, ECG e.d. welke niet allemaal in de praktijk ter beschikking staan. Hiervoor kunnen wij u echter wel doorverwijzen.
Ook voor ingrepen zoals hart/longchirurgie, osteochirurgie, heupprothesen,… kunnen wij desnoods verwijzen naar specialisten ter zake.

Chirurgie

Operaties bij katten en honden kunnen plaatsvinden van maandag tot donderdag. Op vrijdag wordt in principe niet geopereerd maar voor spoedoperaties maken we natuurlijk uitzonderingen. De dieren worden meestal binnengebracht ‘s morgens tussen 9:00 – 9:30 en dienen nuchter te zijn (dit wil zeggen dat ze niet meer mogen gegeten hebben na 20u de dag voordien). De operaties worden meestal uitgevoerd in de voormiddag zodat uw huisdier gedurende de dag vlot kan herstellen van de operatie en de verdoving. Na routine-ingrepen mogen de meeste dieren dan ook ‘s avonds al naar huis. Voor zwaardere operaties wordt ook steeds assistentie van een collega dierenarts voorzien.

Hospitalisatie

Opgenomen dieren verblijven in goed verwarmde en propere hokken. Patiënten die besmettingsgevaar opleveren zullen bovendien apart worden verzorgd in een quarantaine afdeling.

Eigen apotheek

Wij beschikken over een eigen medicatie-stock. Zodoende kunnen onze klanten ook steeds bij ons terecht voor ontwormingsmiddelen, ontvlooiingsproducten of extra medicatie wanneer dit nodig zou zijn.